• ANNA NETREBKO & YUSIF EYVAZOV

  • 09.09.2018, 20:00 Uhr
  • Kölner Philharmonie, Köln
106.00 €
Netrebko+Eyvazov 2017